تجربه‌ی کابری به معنی احساسات و نگرش کاربر در مورد استفاده از یک محصول و یا سرویس است. شما نیاز دارید که اصول اولیه‌ی تجربه‌ی کاربری را در وب‌سایت خود رعایت کنید. در ادامه ما در این مورد مواردی را مطرح می‌کنیم. وردپرس هنوز هم یکی از بهترین ابزارهای ساخت وب‌سایت در جهان است. اگر می‌خواهید مردم به وب‌سایت شما بیایند و مدت زمانی را در آن سپری کنند می‌بایست به UX وب‌سایت خود توجه نمایید.

بازاریابان اغلب اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند و معمولا این اشتباهات بین همه‌ی آن‌ها مشترک است. آن‌ها تا این اشتباهات را انجام ندهند نمی‌توانند مهارت‌‌های خود را درک کنند و از آن‌ها برای بهبود رویکردهای خود استفاده کنند. اگر شما هم یک بازاریاب باشید احتمالا حداقل یکی از اشتباهات زیر را مرتکب شده‌اید. بیایید این اشتباهات رایج را شناسایی کنیم و راه‌های مقابله با آن‌ها را پیدا کنیم.